Atbalsta un pašpalīdzības grupas

  • Darba meklētāju atbalsta grupu vada dienas centra sociālā darbiniece Inga Lukašinska

Atbalsta grupas mērķis ir vairot dalībnieku pašapziņu un ticību savām spējām. Palīdzēt apzināties savas stiprās puses, izprast savas patiesās vēlmes, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Grupas darbā tiek izmantotas radošas mākslas terapijas metodes.  

Atbalsta grupa tiekas katru ceturtdienu  no plkst.12.00 -14.00

  • Anonīmie spēlmaņi

Anonīmie Spēlmaņi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kur viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties

no azartspēļu atkarības. Ikviens, kam ir vēlēšanās pārtraukt spēlēt azartspēles var pievienoties grupai.

Anonīmo spēlmaņu grupa tiekas ceturtdienās plkst.19.00

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ