Radošās un interešu nodarbības

  • Rokdarbu darbnīcas dienas centrā vada centra sociālā darbiniece Inguna Barionova.

Katru mēnesi nodarbības tiek veltītas kādai konkrētai rokdarbu tehnikai, piemēram, adīšanai, izšūšanai, kvilingam, pērļošanai, dekupāžai u.c. Informāciju par aktuālajām rokdarbu nodarbībām skatīt Dienas centra aktivitāšu plānā.

Rokdarbu nodarbības notiek katru piektdienu no plkst.10.00-12.00.

7

  • Sieviešu ansambli ‘’Kerigma’’ vada Bernadetta Kalniņa

Ansambļa ‘’Kerigma’’ repertuārā ir gan garīgās, gan laicīgās dziesmas, kuras tiek izpildītas latviešu un latgaliešu valodā. Ansamblis regulāri sniedz koncertus dienas centra pasākumos, piemēram, ‘’Senioru klubiņā’’, dzejas pēcpusdienās, gadskārtu svinību un citās svētku reizēs.

Ansamblim var pievienoties ikviens dziedāt gribētājs.

Ansambļa dalībnieki tiekas katru ceturtdienu plkst. 11.30

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ