Psihologa konsultācija

Psihologa konsultācijas dienas centrā sniedz: Dzintra Bušmane  -Mg. psiholoģijā. Veselības veicināšanas speciālists.

Darba virzieni: Bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana, psihoemocionālais atbalsts.

Konsultācijas vecākiem, kas saistītas ar bērna attīstību, uzvedību, audzināšanu un komunicēšanos.

Dzīve nav problēma kas jāatrisina, dzīve ir noslēpums , kuru var atklāt.

Cilvēks sastopas ar dažādiem dzīves izaicinājumiem, šaubām, neziņu, apjukumiem un savu nespēku,  lai rastu risinājumu, ir nepieciešama otra cilvēka patiesa pacietīga klātbūtne. Tā var palīdzēt un ieraudzīt  negaidītus risinājumus un atbildes sevī.

Pieņem klientus trešdienās no 13.00-15.00 un ceturtdienās no 12.00-16.00

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 27024699

Psihologa konsultācijas dienas centrā sniedz: Valentīna Frolovičeva –Mg. konsultatīvajā psiholoģijā. Skolas un ģimenes psihologs. Pedagogs. (foto)

Darba virzieni: Individuālā un grupu konsultēšana. Krīžu intervence. Bērnu un vecā ku attiecību harmonizēšana. Bērnu spēju attīstība un korekcija. Diagnostika.
Ģimenes konsultēšana.
Karjeras jautājumi: pusaudžiem un jauniešiem.
Izmanto - integratīvo pieeju un mākslas terapijas metodes.

Pieņem klientus piektdienās no 11.00-15.00

 Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 29522394

 

facebook1

t1

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ