Vadītāja Inese Švekle  

Vecākā  sociālā darbiniece Inga Lukašinska

Soc.darbiniece Inguna Barinova

Psiholoģe Dzintra Bušmane

Pastorālais konsultants diakons Dainis Stikuts

Vecmāte, dūla Baiba Stikute

Sociālā pedagoģe Vineta Preisa

Ārstnieciskās vingrošanas vadītāja Rudīte Skroderēna

Senioru deju horeogrāfe Antra Zūkere

Angļu valodas pasniedzēja Anna Medne

Poļu val. pasniedzēja Weronika Pelcis

Vācu valodas pasniedzēja Grēta

IT specialists Artūrs Čukmasovs

Dejas meditācijas un kontemplācijas vadītāja Diāna Cērmane

Dziedāšanas pasniedzēja Bernadetta

Sakrālo lietu muzeja projekta vadītāja Agnese Marianna Miķelsone

Sabiedrisko attiecību specialiste Agnese Geduševa

Juristi: Linards Šveklis, Ilga Geka, Antra Fomina

Finansu vadības un grāmatvedības specialiste Iveta Lāce

Onkoloģijas pacientu atbalsta brīvprātīgo kustības projekta koordinātore Saiva Luste

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ