Sabiedrības pamatu veido stabilas un stipras ģimenes, kurās dzimst bērni, nodrošinot iedzīvotāju atražošanu un labklājību. Ģimenes nozīmīgumu uzsver arī starptautiskie cilvēktiesību dokumenti. Latvijai ir saistoša ANO Konvencija par bērna tiesībām, kura deklarē, ka ģimenei kā sabiedrības pamatšūniņai un bērnu izaugsmes dabiskajai videi jānodrošina nepieciešamā aizsardzība un atbalsts, lai tā varētu pilnīgi uzņemties pienākumus sabiedrības ietvaros, kā arī to, ka bērnam, lai viņš varētu pilnīgi un harmoniski attīstīties kā personība, jāaug ģimenē, kurā pastāv beznosacījuma mīlestības, uzticības, cieņas un izpratnes pilnas attiecības.

Dienas – kopienas centrā plānots realizēt aktivitātes, kas vērstas uz ģimenes labklājības saglabāšanai svarīgu zināšanu apgūšanu un prasmju attīstīšanu, kā arī pasākumus, kuros paredzēts iekļaut plašāku sabiedrību un sociālās institūcijas. Pasākumu mērķa grupas ir vecāki, bērni (tai skaitā, no sociālā riska ģimenēm), jaunieši, saderinātie, laulātie un seniori, cilvēki ar invaliditāti.

Dienas – kopienas centra darbības ietvaros tiks organizētas šādas aktivitātes:

 

I Preventīvie pasākumi ģimeņu stiprināšanai:

 1. Izglītojoši semināri, lekcijas un kursi dažādām mērķa grupām;
 2. Pāru konsultēšana problēmu situāciju gadījumos (psihologa un/vai pastorālā konsultanta un citi pakalpojumi);
 3. Atbalsta, pašpalīdzības un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas vecākiem un bērniem, kā arī ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
 4. Atbalsta programmas organizēšana audžuģimeņu atbalstam.

 

II Sociālo integrāciju veicinoši un brīvā laika saturīgas pavadīšanas pasākumi dažādām mērķa grupām:

 1. Psihosociālo, garīgo un fizisko veselību veicinošas grupu nodarbības;
 2. Bērnu un jauniešu profesionālo interešu atklāšanas un virzības pasākumi;
 3. Kultūras pasākumu, izstāžu, koncertu, svētku svinēšanas un citu pasākumu organizēšana sociālās integrācijas veicināšanai;
 4. Sabiedrības izglītošanas akciju organizēšana, tai skaitā, sadarbība ar skolām, bērnudārziem, veselības aprūpes iestādēm;
 5. Brīvprātīgo iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana.

Aktivitātes

 1. Plānotās aktivitātes laulātajiem un saderinātajiem
  • Laulāto Kurss
 2. Kursi par kontracepcijas metodēm, par grūtniecības norisi, dzemdībām, zīdīšanu. Kursi jaunajām māmiņām, vingrošana grūtniecēm un māmiņām ar bērniem.
  • Auglības atpazīšanas metodes
  • Nodarbību cikls simptotermālās auglības atpazīšanas metodes apgūšanai (atsevišķas nodarbības var arī apvienot)
  • Grūtniecība un dzemdības
 3. Ģimeņu atbalsta grupu programma pašpalīdzības un sociālo prasmju pilnveidošanai
  • Sešu soļu izglītojoša un terapeitiska programma pieaugušajiem: Cilvēka seksualitātes dāvana. Kā to izdzīvot saskaņā ar Dievu un sevi
  • Desmit soļu apmācību programma vecākiem Mīlestības pedagoģijā „Mīlestības terapija manam bērnam un man”
  • Semināri pusaudžiem un jauniešiem par seksualitāti un ģimenes vērtībām
 4. Atkarīgo atbalsta grupas
  • AS - Anonīmie Spēlmaņi
  • AA - Anonīmo alkoholiķu grupas
  • AlAnon -līdzatkarīgogrupas
 5. Pastorālā darbinieka un psihologa konsultācijas ģimenēm
 6. Izglītojoši lekciju cikls „Veselības skola”

 7. Audžuģimeņu, viesģimeņu, aizbildņu, adoptētāju kustības atbalsta programma
 8. Dažādas publiskas lekcijas

 

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ