Mērķauditorija: tradicionālā ģimene ar dažāda vecuma bērniem; nepilnā ģimene; sociāli maznodrošinātās ģimenes; sociālā riska ģimenes; topošie vecāki.

Ko apgūstam:

  1. Sevis izzināšanas process.

Izprast sevi un savas spējas, talantus, vajadzības izaugsmei.

Izprast ierobežojumu vajadzības nekaitējot savai veselībai.

Saprast savas emocijas un nepazust emociju izpausmē.

  1. Apgūt savu bērnu vajadzības dažādos vecumposmos.

Bērnu vecumposmu īpatnības.

Bērnu slimības un drošas vides radīšana.

Krūts barošana, bērnu barošana un veselīga uztura piramīda.

Bērns mājās, skolā un sabiedrībā.

  1. Pieaugušo un bērnu sociālpsiholoģiskā integrēšanās sabiedrībā.

Kā atpazīt vardarbību - emocionālo, fizisko, seksuālo un nevērību

 

Klubiņa vadītāja: Dzintra Bušmane

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ