Pastorālā darbinieka konsultācijas

Pastorālais darbinieks strādā integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību. Pastorālā darbinieka konsultācijas nodrošinās palīdzību dažādām mērķgrupām– īpaši saderinātajiem, laulātajiem, t.sk. laulāto problēmsituāciju, bērnu audzināšanas un citos gadījumos.

3

Dienas centrā pastorālās konsultācijas sniedz diakons Dainis Stikuts 

 Pieņem klientus otrdienās plkst.17.30

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 29158076

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ