Brīvprātīgo kustības Latvijas Onkoloģijas centra pacientu atbalstam apmācības

  1.  gada martā notikušas otrās brīvprātīgo grupas apmācības un intervijas. Apmācīti 42 jauni brīvprātīgie. Noslēgti 28  brīvprātīgo līgumi.

e4ab1fa6 5505 46da ac0b d72838ee0091

Intervijas un tālākapmācības turpinās. Brīvprātīgo intervijās piedalās Biedrības Svētās Ģimenes Māja pārstāvji - Inese Švekle, Saiva Luste, Inese Pētersone, psiholoģe Dzintra Bušmane, LOC pārstāvji - Inta laže, Inese Lūse, Juris Meijers,  Austrumu slimnīcas profesors Aivars Vētra. 

Semināru tēmas: 

 „Kā sarunāties ar smagi slimu pacientu?” LOC Kapelāne Inese Lūse

„Supervīzijas nozīme brīvprātīgo atbalstam”. Supervīzore Anita Kampe

„Kas ir vēzis?”. dr. Signe Plāte

”Darba aizsardzība un ugunsdrošība”. Natalja Astapova

„Infekcijas slimības un drošības pasākumi”. Infekciju kontroles māsa Agita Melbārde - Kelmere

„Smagi slimu pacientu aprūpe”. LOC Galvenā māsa Inta Laže

„Kā uzklausīt smagi slimu pacientu”. LOC kapelāne Inese Lūse

U.c.

Turpinās arī tālakapmācības abām grupām. Patreiz kopā jau darbojas 70 brīvprātīgie.

23.04. notika ikmēneša apmācību seminārs, kurā kā lektore bija uzaicināta biedrības "Dzīvības koks" biedre Kitija Janele ar lekciju "Vēzis - spriedums vai izaicinājums".

"Dzīvības koka" valdes priekšēdētāja Gunita Berķe iepazīstināja brīvprātīgos ar psihosociālās rehabilitācijas programmas iespējām. LOC kapelāns Juris Meijers dalījās ar līdzšinējo pieredzi un aktualitātēm LOC brīvprātīg okustības darbā.

Nākamā ikmēneša tikšanās plānota 27. aprīlī pkst 18.00, Klostera ielā 5.

Otrdienās plkst 18.00, brīvprātīgie tiek aicināti piedalīties supervīziju grupā, ko vada brīvprātīga supervizore Anita Kampe.

No 1 aprīļa jaunie brīvprātīgie jau pakāpeniski  pievienojas brīvprātīgo kustībai un uzsāk darbu Latvijas Onkoloģijas centrā, atbalstot ar vēža pacientus.

Brīvprātīgajiem ir izgatavotas darba apliecības, tiks sniegts atbalsts transporta izdevumu līdzfinansēšanai, nodrošināts darba apģērbs.

Brīvprātīgo darbu koordinē brīvprātīgā koordinatore Saiva Luste (Tālr. 29607792), darba grafiku brīvprātīgā Inese Pētersone (26245258). Projekta vadītāja Inese Švekle.

Projektu arī šogad finansiāli atbalsta Rīgas domes Labklājības departaments.

Turpinām saņemt brīvprātīgo pieteikumus un plānojam apmācības turpināt mazākās grupās, sākot no maija.

Iasakām pateicību Rīgas Austrumu slimnīcai par sadarbību!

Īpaša pateicība slimnīcas valdei, dr.Viesturam Krūmiņam, Aijai Lietiņai, Intai Lažei, Normundam Beļskim, Mārtiņam Vilcānam, dr. Signei Plātei, Inesei Lūsei, Jurim Meijeram, visam LOC personālam.

2beaec3a 289f 4fd8 abcf dd29d8832bcb b12804ca 8608 4e67 86d4 e6f411c07382 f847b8a4 4ab1 4980 922c 53ec673c9b7b

facebook1

t1

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ