log

Lai noskaidrotu Latvijas senioru vispārējās zināšanas par kiberdrošības jautājumiem un elektroniskā paraksta lietošanas paradumiem, Latvijas Senioru Kopienu apvienība (LSKA) kopā ar autentifikcijas rīka Smart-ID izstrādātāju SK ID Solutions aicina seniorus novērtēt savas zināšanas, aizpildot aptauju. 

Aizvien vairāk Latvijas senioru ikdienā rodas nepieciešamība izmantot tehnoloģijas un digitālo vidi – pieteikties dažādiem pakalpojumiem tiešsaistē, apliecināt savu identitāti pakalpojumu saņemšanai, parakstīt elektroniskus līgumus utt. Lai arī saimniecisko vajadzību kārtošana tiešsaistē lielākajā daļā gadījumu ir parocīgāka un ievērojami ietaupa laiku, vēl joprojām pastāv dažādi maldīgi priekšstati par to, kā tajā orientēties, cik droši tas ir un kādi pasākumi var pasargāt seniorus no personisko datu un informācijas nokļūšanas datu zagļu rokās.

Aptaujas un pētījumi apliecina šīs bažas – iedzīvotāju vidū valda neskaitāmi mīti par kiberdrošību un digitālo pakalpojumu saņemšanu. Piemēram, kādā Lietuvā veiktajā aptaujā secināts, ka seniori neizmanto elektronisko parakstu, jo baidās, ka šādi var salauzt tālruni, bet tepat Latvijā veiktās aptaujas dati rāda, ka 65% iedzīvotāju uztraucas par kiberdrošības riskiem, ar kuriem var saskarties savās ierīcēs, piemēram, telefonā, datorā, planšetdatorā. Arī kādā pērn veiktajā LSKA aptaujā seniori norādījuši, ka nejūtas pietiekami informēti par informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām.

Lai izprastu, cik daudz seniori zina par elektronisku identitātes apliecināšanu un kiberdrošību, vai ir saskārušies ar gadījumiem, kad kāds mēģinājis uzzināt viņu privātos datus, kā arī kādi ir viņu paradumi attiecībā uz personīgo paroļu nomaiņu vai nodošanu trešajām pusēm, 

līdz 2022. gada 9. novembrim seniori tiek aicināti aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu – https://ej.uz/seniori2022.

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Aptauja ir anonīma, tās dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā. 

Senioru aptaujāšana tiek organizēta LSKA un SK ID Solutions kopīga projekta ietvaros. 

Pēc aptaujas datu apkopošanas tiks iegūts plašāks priekšstats par senioru zināšanām, un 16. novembrī Rīgā tiks organizēts seminārs, kurā seniori tiks informēti un izglītoti par šiem jautājumiem. 

Projekta noslēgumā tiks izstrādāti arī izglītojoši materiāli, ko seniori varēs izmantot kā ceļvedi, lai labāk orientētos digitālajā vidē.Ar Anketas saturu, bet neaizpildīt, varat iepazīties arī mūsu mājas www.lskapvieniba. lv lapas Aptaujas sadaļā.

bs

Šogad 6. novembrī  atzīmējam Bāreņu svētdienu, kas ir ekumēnisks pasākums vairāk kā 60 pasaules valstīs.

CARITAS LATVIJA sadarbībā ar “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fondu” un “Latvijas Kristīgo aliansi bāreņiem” aicina kristīgās draudzes Latvijā   iesaistīties Bāreņu svētdienas atzīmēšanā, aizlūdzot par bāreņiem,  aicinot uz Sv. Misēm bāreņus, bāreņu namu darbiniekus, audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, mentorus, brīvprātīgos,  apmeklējot bāreņu namus, organizējot sadraudzības pasākumus.
Ikviens no 500 bērniem, kas joprojām uzturas bērnunamā, ir tikai viena gādīga pieaugušā attālumā, lai būtu veiksmes stāsts!  Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies kā Tāds, kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: “Mūsu Tēvs Debesīs”. Jēzus izvēlējās identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un neaizsargātākajiem.
Šogad īpašu uzmanību veltām bērnu pagātnei un to, cik svarīgi ir jaunajiem bērnu aprūpētājiem palīdzēt bērnam pieņemt, skumt, izprast un zināt savu pagātni.
Pielikumā Bāreņu svētdienas plakāts, kuru lūdzam izvietot draudzēs. Plakātu sagatavojusi "Latvikas Kristīgā alianse bāreņiem".
Dieva svētību vēlot,
V.E. bīskaps Andris Kravalis
CARITAS LATVIJA un Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonda valdes loceklis

Inese Švekle
CARITAS LATVIJA valdes priekšsēdētāja (+371 29446400)

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ