LK 2019

Gaidām laulātos pārus, kuri rūpējas par savu laulību!!!
Vēl ir atlikušas dažas vietas!
Pieteikšanās saite: https://ej.uz/LaulatoKurss2019
Kas ir Laulāto kurss? Tie ir astoņi vakari jaukā atmosfērā. Divatā pie romantiska galdiņa jūs baudīsiet vakariņas, klausīsieties praktiskas uzrunas un pārrunāsiet tās divatā. Kursu laikā nav grupu darba un jums nebūs jādalās pieredzē ne ar vienu citu, kā tikai ar savu laulāto.
Laulāto kurss ir paredzēts ikvienam pārim - vienalga, vai esat kopā vienu vai sešdesmit vienu gadu, vienalga, vai jums ir stipra ģimene vai cīnāties par tādu. Arī tad, ja jūsu laulība ir ļoti veiksmīga, kurss jums palīdzēs nostiprināt jūsu labos ieradumus.
Kursa tēmas:
- Saprast vienam otra vajadzības
- Sazināties efektīvāk
- Kļūt tuvākiem, mācoties kā risināt nesaskaņas
- Ģimenes ietekme - tagad un agrāk
- Attīstīt lielāku seksuālo tuvību
- Atklāt viens otra "mīlestības valodu" un daudz vēl kas vairāk...

mentori 2019.9 web

 

Kā kļūt par mentoru?

1.Informatīva tikšanās. Ievadlekcija par ārpusģimenes aprūpi un mentoru darbu. Anketas aizpildīšana. Tikšanās ar psihologu un sociālo darbinieku – intervija.

  1. 2. Divu dienu apmācība – kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs.

3 .Dokumentu iesniegšana (ģ.ārsta izziņa, veidlapa Nr.027/u;  izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra).

  1. 4. Brīvprātīgā darba līguma slēgšana.
  2. 5. Tikšanās ar bērnu institūcijā - Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā (RBJC). 

Mācību programma

DatumsMācību sesijasLektori
03.10.2019.
ceturtdiena

plkst.18.00-20.30
Ārpusģimenes aprūpe formas.
Mentoru funkcijas, motivācija, nepieciešamās spējas, kompetences.
Mentora un bērna gaidas no kopējās sadarbības.
Sadarbība ar bērnu namu (RPBJC).
Dalīšanās ar pieredzi mentoru darbā Artis Grīnbers. Pastorālā darba pieredze bērnu namā m. Natālija.
Anketas aizpildīšana.
Tikšanās ar psihologu un sociālo darbinieku – intervija.
Kaspars Jasinkevičs -RPBJC direktors.
Mārīte Šīre – projekta koordinatore, sociālā darbiniece.
Dzintra Bušmane – ģimeņu konsultante, psiholoģe.
10.10.2019.
Ceturtdiena

plkst.18.00-20.30
Iepazīstināšana ar pamatprasmēm emocionāli traumētu bērnu kompetentai aprūpei un sniegta traumu veidu definīcija.
Ievads un „Ko es šeit iegūšu”?
Vidējais aplis
Bērna stāsts par agrīnu atstāšanu novārtā un traumatiskiem notikumiem
Kā tiek piedzīvota trauma
Trauma un smadzenes
Ļuba Vasečko
Oļesja Danfelde (Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem un Atbalsta centrs TILTS)

loc brivpr apm 2019 05

Svētās Ģimenes Mājas brīvprātīgie turpina mācīties katru mēnesi. Šoreiz sociālās darbinieces, 1.slimnīcas Hronisko slimnieku īslacīgās aprūpes (sociālo gultu) nodaļas vadītājas Ritas Rindžas vadībā.
Brīvprātīgajiem ir iepēja saņemt atbalstu supervīzijās Anitas Kampes vadībā un atbalsta grupās ar sociālo darbinieci Intu Gerhardi.
Esam uzsākuši apmeklēt pacientus arī Biķernieku slimnīcas apdegumu centrā un gerontoloģijas nodaļā, 1. slimnīcas Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes (sociālo gultu) nodaļā.
Pateicamies ziedot.lv un RD Labklājības departamenta finansiālajam atbalstam.https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png?_nc_eui2=AeHdgG_TN6tziHf46kQYz997CWTcfeusjxTIrWkezcHaODuyw5pkpl8vC-GLRETQpyqInel-S1mXIEC_7q0nJoLiYbmNpdS5Evfka-TYVsE1AA");">❤https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png?_nc_eui2=AeHdgG_TN6tziHf46kQYz997CWTcfeusjxTIrWkezcHaODuyw5pkpl8vC-GLRETQpyqInel-S1mXIEC_7q0nJoLiYbmNpdS5Evfka-TYVsE1AA");">❤https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png?_nc_eui2=AeHdgG_TN6tziHf46kQYz997CWTcfeusjxTIrWkezcHaODuyw5pkpl8vC-GLRETQpyqInel-S1mXIEC_7q0nJoLiYbmNpdS5Evfka-TYVsE1AA");">❤

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ