Bāreņu svētdiena 2022. gada 6. novembrī

bs

Šogad 6. novembrī  atzīmējam Bāreņu svētdienu, kas ir ekumēnisks pasākums vairāk kā 60 pasaules valstīs.

CARITAS LATVIJA sadarbībā ar “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fondu” un “Latvijas Kristīgo aliansi bāreņiem” aicina kristīgās draudzes Latvijā   iesaistīties Bāreņu svētdienas atzīmēšanā, aizlūdzot par bāreņiem,  aicinot uz Sv. Misēm bāreņus, bāreņu namu darbiniekus, audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, mentorus, brīvprātīgos,  apmeklējot bāreņu namus, organizējot sadraudzības pasākumus.
Ikviens no 500 bērniem, kas joprojām uzturas bērnunamā, ir tikai viena gādīga pieaugušā attālumā, lai būtu veiksmes stāsts!  Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies kā Tāds, kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: “Mūsu Tēvs Debesīs”. Jēzus izvēlējās identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un neaizsargātākajiem.
Šogad īpašu uzmanību veltām bērnu pagātnei un to, cik svarīgi ir jaunajiem bērnu aprūpētājiem palīdzēt bērnam pieņemt, skumt, izprast un zināt savu pagātni.
Pielikumā Bāreņu svētdienas plakāts, kuru lūdzam izvietot draudzēs. Plakātu sagatavojusi "Latvikas Kristīgā alianse bāreņiem".
Dieva svētību vēlot,
V.E. bīskaps Andris Kravalis
CARITAS LATVIJA un Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonda valdes loceklis

Inese Švekle
CARITAS LATVIJA valdes priekšsēdētāja (+371 29446400)

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ