Komanda

Vadītāja Inese Švekle  

Sociālā darbiniece, krāsu terapijas speciāliste Inga Lukašinska

Klientu apkalpošanas speciālists Jānis Broks

Klientu apkalpošanas speciāliste  Arita Zīlmane

Dežurants Mārcis Graudiņš

Ģimeņu konsultante, Senioru klubiņa vadītāja Dzintra Bušmane

Psiholoģe Ingrīda Trups-Kalne

Pastorālais konsultants, Pirmslaulību un Laulāto kursu programmu vadītājs diakons Dainis Stikuts

Vecmāte, dūla Baiba Stikute

Ārstnieciskās vingrošanas vadītāja Rudīte Skroderēna

Senioru deju horeogrāfe Antra Zūkere

Angļu valodas pasniedzējs Harijs Samuels Bašs (brīvprātīgais)

Vācu valodas pasniedzēja Ariāna Poruks

IT specialists Artūrs Čukmasovs

Dejas meditācijas un kontemplācijas vadītāja Diāna Cērmane

Dziedāšanas pasniedzēja Bernadeta

Juristi: Linards Šveklis, Ilga Geka, Jānis Geks

Finansu vadības un grāmatvedības specialiste Iveta Lāce

Onkoloģijas pacientu atbalsta brīvprātīgo kustības projekta koordinātores Saiva Luste, Inta Gerharde

Brīvprātīgo mentoru bērnu namu bērniem programmas vadītāja Mārīte Šīre

Pastorālā darbiniece bērnu namos māsa Natālija