Atbalsta un pašpalīdzības grupas

Atbalsta grupas mērķis ir vairot dalībnieku pašapziņu un ticību savām spējām. Palīdzēt apzināties savas stiprās puses, izprast savas patiesās vēlmes, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Grupas darbā tiek izmantotas radošas mākslas terapijas metodes.  

Atbalsta grupa tiekas katru ceturtdienu  no plkst.12.00 -14.00

Anonīmie Spēlmaņi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kur viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties

no azartspēļu atkarības. Ikviens, kam ir vēlēšanās pārtraukt spēlēt azartspēles var pievienoties grupai.

Anonīmo spēlmaņu grupa tiekas ceturtdienās plkst.19.00