Radošās un interešu nodarbības

Katru mēnesi nodarbības tiek veltītas kādai konkrētai rokdarbu tehnikai, piemēram, adīšanai, izšūšanai, kvilingam, pērļošanai, dekupāžai u.c. Informāciju par aktuālajām rokdarbu nodarbībām skatīt Dienas centra aktivitāšu plānā.

Rokdarbu nodarbības notiek katru piektdienu no plkst.10.00-12.00.

7

Ansambļa ‘’Kerigma’’ repertuārā ir gan garīgās, gan laicīgās dziesmas, kuras tiek izpildītas latviešu un latgaliešu valodā. Ansamblis regulāri sniedz koncertus dienas centra pasākumos, piemēram, ‘’Senioru klubiņā’’, dzejas pēcpusdienās, gadskārtu svinību un citās svētku reizēs.

Ansamblim var pievienoties ikviens dziedāt gribētājs.

Ansambļa dalībnieki tiekas katru ceturtdienu plkst. 11.30