Nodarbības kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai

5

Krāsu terapijas nodarbības organizētas ar mērķi izzināt krāsu pasauli un izprast krāsu ietekmi un lomu mūsu dzīvē, lai izmantotu krāsas savas dzīves labklājības vairošanai. Nodarbību laikā notiek diskusija par katras konkrētās krāsas ietekmes dažādiem līmeņiem – psihofizioloģisko, kognitīvo, emocionālo un izjusta krāsas ietekme, veicot dažādus radošus vingrinājumus.   

Krāsu terapijas nodarbības dienas centrā vada sociālā darbiniece Inga Lukašinska

Nodarbības notiek 2xmēnesī otrdienās. Vairāk informācijas skatīt Dienas centra aktivitāšu plānā.