Pastorālā darbinieka konsultācijas

Pastorālais darbinieks strādā integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību. Pastorālā darbinieka konsultācijas nodrošinās palīdzību dažādām mērķgrupām– īpaši saderinātajiem, laulātajiem, t.sk. laulāto problēmsituāciju, bērnu audzināšanas un citos gadījumos.

3

Dienas centrā pastorālās konsultācijas sniedz diakons Dainis Stikuts 

 Pieņem klientus otrdienās plkst.17.30

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 29158076