Sociālā darbinieka konsultācijas

Sociālā darbinieka konsultācijas 

Dienas centrā  klientiem tiek nodrošinātas sociāla darbinieka konsultācijas, lai sniegtu   atbalstu dažādu sociālo situāciju un problēmu risināšanā. Sociālais darbinieks palīdz klientam uzlabot izpratni, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot paša klienta resursus un problēmrisināšanas prasmes un iesaistot klientu viņam noderīgās atbalsta sistēmās.

Sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros, piemēram, ar vientuļajiem un jaunajiem vecākiem, senioriem, bezdarbniekiem un citiem klientiem, sociālie darbinieki organizē individuālas nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā).   

Dienas centrā konsultē divi sociālie darbinieki:

1Inga Lukašinska  

Pieņem klientus otrdienās no 9.00-11.00

2

Inguna Barinova 

Pieņem klientus pirmdienās no 17.00-19.00

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 20000466