Rūpes par laulāto attiecībām, bērniem un ģimeni vienmēr ir bijušas sabiedrības uzmanības centrā. Ģimene tiek dēvēta par "mājas Baznīcu", žēlastības un lūgšanas kopienu, cilvēcisko tikumu un kristīgās mīlestības skolu.

 

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudze sadarbībā ar biedrību "Svētās Ģimenes Māja" iepretim savai baznīcai – Klostera ielā 5 un 7, veido daudzfunkcionālu centru Svētās Ģimenes Māja. Šīs vēsturiskās Vecrīgas ēkas atrodas uz 13. gs. cisterciešu klostera pamatiem.

Svētās Ģimenes Māja ļaus ģimenēm saņemt garīgu, sociālu, psiholoģisku un izglītojošu atbalstu, integrējot kristīgās vērtības sabiedrībā. Sadarbībā ar pašvaldību un ģimenes atbalsta organizācijām, kuras jau sekmīgi darbojas katoliskajā baznīcā, vēlamies uzsākt arī profesionālu sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm visplašākajā nozīmē – bērniem, jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem.

Sniedzot profesionālus sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī sadarbojoties ar dažādu jomu speciālistiem un institūcijām, daudzfunkcionālajā ģimenes centrā Svētās Ģimenes Māja būs iespējams ātri un elastīgi reaģēt uz ģimeņu ar bērniem vajadzībām un nodrošināt tām nepieciešamo atbalstu.

Svētās Ģimenes Māja ir pirmais ģimeņu pastorālais un sociālā atbalsta projekts Latvijā, kas ir uzticēts Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzei un biedrībai "Svētās Ģimenes Māja", un vienlaikus ir arī mūsu diecēzes prioritārais izaicinājums. Svētās Ģimenes Māja būs inovācija un ieguvums arī visai Rīgas pilsētai un sabiedrībai.

facebook1

t1

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ