Skanīgā un košā Olga Rajecka dāvina skaistu dziesmu un savu dzirkstošo enerģiju Latvijas Onkoloģijas centra pacientiem un mediķiem. Lai šī diena piepildās ar mīlestību!

Mīlestība mājo slimnīcā 1